ZMPD Zebranie regionalne dla członków z regionu warmińsko-mazurskiego

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę zarządu ZMPD (www.zmpd.pl) za możliwość wzięcia udziału w zebraniu regionalnym członków.

Zaangażowanie i inicjatywa członków Zrzeszenia jest godna podziwu. Jesteśmy przekonani, że tematy poruszane przez zarząd oraz członków są w stanie wprowadzić wiele zmian przynoszących wymierne korzyści przewoźnikom, jednocześnie ułatwiając ich pracę. Szczególne znaczenie ma tutaj kwestia współpracy z Rosją.

Raz jeszcze dziękujemy.